ΤΖΙ ΑΡ ΣΑΜΨΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΤΖΙ ΑΡ ΣΑΜΨΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20/8/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Φ.Μ.:999716715
Γ.Ε.ΜΗ.:058570204000
Μ.Α.Ε.:52889/62/Β/02/0231
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Δέλτα
Διεύθυνση:ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ
Τηλέφωνο:2310723480